Modlitba 150 žalmů před kněžským svěcením bratra Dominika – od 10. prosince 2023

Bratr Dominik před svým jáhenským svěcením poprosil svou rodnou farnost

ve Frýdlantě nad Ostravicí, aby se za něj modlili 150 dní před jeho jáhenským svěcením každý den jeden žalm. Nyní poprosil o totéž a obrátil se i na nás v Hejčíně, kde studoval, kde byl vysvěcen na jáhna a kde bude i vysvěcen na kněze 8. května 2024. Kdo byste se chtěli k této modlitbě připojit, rozpis žalmů na jednotlivé dny je zde. Zároveň s touto prosbou Dominik děkuje za všechny Vaše dosavadní modlitby.