Volby do pastorační rady

V neděli 17. března 2024 proběhnou volby do pastorační rady. Podrobné informace najdete v únorovém čísle Hejčínského oka.

Farní příměstský tábor 2024 – termín

Farní příměstský tábor pro děti od 7 do 13 let se bude konat od pondělí 29. července do pátku 2. srpna 2024. Zarezervujte si tento termín ve svých diářích.

Farní guláš – neděle 23. června 2024

Farní guláš se letos uskuteční v neděli 23. června 2024.

Návstěva nemocných – čtvrtek 29. února 2024

Návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci se uskuteční ve čtvrtek 29. února 2024,

Biřmovanci – spojení v modlitbě od 7. ledna 2024

Součástí přípravy na biřmování standardně bývá, že si biřmovanci při osobní modlitbě postupně přečtou některé ze čtyř evangelií.

Modlitba 150 žalmů před kněžským svěcením bratra Dominika – od 10. prosince 2023

Bratr Dominik před svým jáhenským svěcením poprosil svou rodnou farnost