Featured

Biřmování – neděle 23. června 2024

V neděli 23. června 2024 při mši svaté v 10 hodin v Hejčíně bude udílena svátost biřmování.

Featured

Farní guláš – neděle 16. června 2024

Farní guláš (zahradní slavnost farnosti) proběhne v neděli 16. června 2024.

Featured

Novokněz P. Dominik Smeja, O.Carm. v Hejčíně – 16. června 2024

V neděli 16. června 2024  bude mši svatou v 10 hodin sloužit novokněz P. Dominika Smeji, O.Carm.

Featured

Noc kostelů – pátek 7. června 2024

Noc kostelů připadá na pátek 7. června 2024. Kdo byste byli ochotni zapojit se

Featured

První svaté přijímání – neděle 2. června 2024

První svaté přijímání bude v neděli 2. června 2024 při mši svaté v 10 hodin.

Featured

Úklid kostela – úterý 21. května 2024

Úklid kostela bude v úterý 21. května 2024 od 16.30 hodin. Každý, kdo přijde pomoci, bude vítán.

Featured

Svatodušní novéna – od pátku 10. května 2024 – a vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého (sobota 18. května 2024)

V pátek 10. května 2024 začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého (svatodušní novéna).

Featured

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti budou v neděli 19. a 26. května 2024 v 17.30 hodin v kostele.

Featured

Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek 30. května 2024

Ve čtvrtek 30. května 2024 je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá v Hejčíně nebude,

Featured

Chlapi sobě – od pátku 13. září 2024

Letošní víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční opět v Dolní Moravici na chatě U Rotterů