Aktuální přehled bohoslužeb naleznete zde:

 

Mše svatá v Hejčíně nebude ve čtvrtek 8. června 2023 o slavnosti Těla a krve Páně.

Mše svatá v neděli 18. června 2023 v 10 hodin bude zaměřena na rodiny s dětmi.

Mše svatá za všechny dobrodince opravy hejčínských varhan bude sloužena v pondělí 19. června 2023 v 17.30 hodin.

V sobotu 24. června 2023 v 10 hodin bude v kostele v Hejčíně jáhenské svěcení bratra Dominika Norberta Smeji.

O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, ve středu 5. července 2023, bude poutní mše svatá v 17 hodin.

 

Mše svaté (pravidelné časy):

Pondělí 17:30 hod.
Úterý není  
Středa 17:30 hod.
Čtvrtek 17:30 hod.
Pátek 17:30 hod.
Sobota 8:00 hod.
Neděle 7:00 hod.
10:00 hod.

Adorace: pátek – po mši svaté do 21 hodin.