Výuka náboženství

Náboženství se ve školním roce 2022/2023 vyučuje takto:

Hejčínský kostel (místnost nad sakristií):

  • 1. a 2. třída – středa 16 až 17 hodin. Učí Eliška Kubešová.
  • Příprava na první svaté přijímání (3. a 4. třída) – čtvrtek 16 až 17 hodin. Učí Marcela Koupilová.
  • 3. a 4. třída (ti, kteří již chodí ke svatému přijímání) – čtvrtek 15 až 15.45 hodin. Učí Marcela Koupilová.
  • 5. až 7. třída – středa 14.30 až 15.15 hodin. Učí bratr Dominik.
  • 8. a 9. třída – úterý 14.20 až 15.05 hodin. Učí P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.

ZŠ Horka nad Moravou:

  • 1. a 2. třída společně – úterý 14.15 až 15 hodin. Učí Zita Kotková.
  • Starší děti budou dojíždět do Hejčína.
  • Případné změny ve výuce ohlásíme v kostele a na webu farnosti.

Budete-li potřebovat kontakt na vyučující nebo další informace, obraťte se na P. Gorazda.