Společenství mládeže

Společenství mládeže se schází pravidelně v neděli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání vede P. Gorazd.