Společenství mládeže

Společenství mládeže se schází v neděli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání vedou P. Gorazd a br. Dominik.