Schola

„I kdyby fíkovník nevypučel,
réva nedala výnos,
selhala plodnost olivy,
pole nevydala pokrm...
já budu jásotem oslavovat Hospodina,
jásat k chvále Boha, který je má spása...“

(Hab 3,17–18)

I když je nás jen maličko, i když ne vždy se nám „dílo“ podaří tak, jak bychom chtěly, přesto máme stále touhu učit se chválit Pána zpěvem a hudbou a neztrácíme naději, že přece jen se najdou ti, kteří by chtěli posílit naše řady.

Zkoušky naší scholy bývají ve středu v 18:30 hod. a v neděli přede mší sv. v 9:00 hod. Pokud by někomu nevyhovovaly zkoušky ve středu, je možno se domluvit s vedoucí scholy Helenou Mikuškovou.