Ministranti

Milí ministranti a jejich rodičové,
kdo má zájem o letní ministrantský oděv, kontaktujte Janu Werdichovou (tel. číslo: 737 974 166). Domluvíte si spolu termín změření, následně vám Jana oblečení ušije.


Noví zájemci, kteří chtějí pomáhat knězi u oltáře, se mohou pihlásit na faře nebo v sakristii našeho kostela.