Adorace

Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském kostele příležitost do 21 hodin k tiché adoraci.


Adorace v pátek 26. dubna 2024 bude tichá do 20.15 hodin. Potom do 21 hodin bude prokládána modlitbami za farnost.


Adorace v pátek 3. května 2024 bude tichá do 20 hodin, potom od 20 do 21 hodin bude večer chval.