Adorace

Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském kostele příležitost do 21 hodin k tiché adoraci.

Adorace v pátek 24. listopadu 2023 bude tichá do 20.15 hodin. Následně do 21 hodin bude prokládána modlitbami za farnost.

Adorace v pátek 1. prosince 2023 bude tichá do 20 hodin. Potom do 21 hodin naváže večer chval.