Adorace

Pravidelné adorace bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin v kostele.

Adorace v pátek 23. června 2023 bude tichá do 20.15 hodin, potom do 21 hodin bude prokládána recitací modliteb (klanění, díkůvzdání, smírné odprošování a prosby především za farnost).