Svátost smíření - zpověď

V hejčínském kostele jsou následující pravidelné časy ke svátosti smíření:

  • Pondělí: Od 17.00 do 17.25 hodin
  • Čtvrtek: Od 17.00 do 17.25 hodin
  • Pátek: Od 17.00 do 17.25 hodin
  • Neděle: Před mší svatou v 7 hodin. Před mší svatou v 10 hodin pouze podle toho, zda se podaří knězi zavčas přijet z dřívější bohoslužby.

Ve všední dny po uvedeném zpovědním čase v 17.30 hodin následuje mše svatá.

V jiné dny budeme rádi k dispozici přede mši svatou na základě předchozí telefonické domluvy.

S kterýmkoliv knězem, který přebývá v komunitě bratří na faře, si lze také domluvit svátost smíření či duchovní rozhovor i mimo tyto časy po předchozí domluvě.