Sousoší Klanění Tří králů

Sousoší Klanění Tří králů vzniklo pro dnes již neznámé umístění na přelomu 30. a 40. let 18. století v okruhu sochaře Ondřeje Zahnera, který se podílel na plastické výzdobě Čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Sousoší Klanění Tří králů je vytvořeno z jemnozrnného mladějovského pískovce. Tvoří je skupina čtyř postav – Panna Maria s Ježíškem na klíně a tři orientální králové přinášející dary. Toto barokní sousoší je od roku 1975 zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

Nejstarší známé umístění je v areálu bývalého dominikánského kláštera a dívčího gymnázia v Olomouci-Řepčíně, vybudovaného v roce 1889. V období mezi dvěma světovými válkami bylo umístěno v samostatné jeskyni v zahradě gymnázia, kde zůstalo až do roku 1989. K přemístění sousoší došlo po opakovaném záměrném poškození v roce 1988. Dnes chybí hlava jednomu ze tří králů a Panně Marii, z postavy Ježíška se zachovala pouze spodní část těla, všechny plastiky mají uražené ruce.

Sousoší Klanění Tří králů je od roku 2002 v majetku Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, který je zakoupil za symbolickou částku 1000 Kč od města Olomouce. V létě 2006 bylo sousoší restaurováno akademickým sochařem Reném Tikalem a bylo umístěno pod novou stříšku na dvoře Petrášova paláce v Olomouci, kde je chráněno před vandaly a je možné si ho zblízka prohlédnout.

Na základě materiálů Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci zpracovala Ing. arch. Dobroslava Neckářová