Hejčínská kaple

Kaple na hejčínské návsi, nyní Mrštíkově náměstí, byla postavena ke cti sv. Jana z Nepomuku v roce 1821. Před kaplí vždy stával dřevěný kříž s Kristem. V roce 1913 byl nahrazen křížem kamenným z roku 1745, který původně stával na rozcestí u mlýna Pacasova, v místě, kde později byla elektrárna. Kříž byl zrenovován, oplocen, opatřen schodkem, soklem a podstavcem s reliéfem.

Spisovatelka Božena Mrštíková (roz. Pacasová), která bydlela přímo u kapličky, píše ve svých „Vzpomínkách“: „Jednou do roka, kolem 16. května, byla v kapličce sloužena mše svatá. Na oltáříku mezi světly voskovic voněly kytice bezu, bělavý dým vystupoval z uctivé kadidelnice ke zlatým hvězdám, namalovaným v modři stropu, před vchodem byli shromážděni občané hejčínští. Zpívajíce nábožnou píseň, mimoděk si uvědomovali vrozenou jim příchylnost k památkovému významu této obecní starožitnosti. Byla k tomuto dni nově podrovnána a olíčena jasně žlutou barvou. Památný kříž, k němuž hledělo její průčelí, byl pietně ověnčen a prostranství před jejím vchodem bylo posypáno mladou travinou a jarními květy.“

PhDr. Eva Hejnarová