Společenství mladých manželských párů

Společenství mladých manželských párů se sejde v pondělí 20. listopadu 2023 od 19.15 hodin v místnosti nad sakristií. Další zájemce vítáme!