Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek 30. května 2024

Ve čtvrtek 30. května 2024 je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá v Hejčíně nebude,

protože bude v centru města společná – u sv. Mořice v 17 hodin (po mši svaté následuje eucharistický průvod městem).