Svatodušní novéna – od pátku 10. května 2024 – a vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého (sobota 18. května 2024)

V pátek 10. května 2024 začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého (svatodušní novéna).

Každý večer od 20 do 21 hodin bude v kostele společná adorace. Vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého oslavíme v hejčínském kostele v sobotu 18. května 2024 mší svatou v 19 hodin.