„Staroslověnské překlady evangelií" – pátek 5. července 2024

V pátek 5. července 2024 po poutní mši svaté bude v 18.30 hodin v kostele přednáška „Staroslověnské překlady evangelií“, kterou přednese doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Podá nám přehled o současném stavu bádání o cyrilometodějském překladu evangelií. Představí nám nejstarší dochované rukopisy a seznámí nás s charakteristikou překladatelské techniky, a to i prostřednictvím dvou předmluv, které sepsal sám sv. Konstantin-Cyril. Součástí přednášky budou také ukázky z evangelních textů.