Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje – pátek 5. července 2024

Mši svatou při poutní slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v pátek 5. července 2024 v 17 hodin bude sloužit jezuita P. Miroslav Herold.

Bohoslužbu doprovodí zpěvem smíšený pěvecký sbor ze Stříbrnic u Uherského Hradiště.

Po mši svaté bude v 18.30 hodin v kostele přednáška „Staroslověnské překlady evangelií“, kterou přednese doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Od 20 do 21 hodin bude v kostele pavidelná tichá adorace.