Krajíc chleba pro chudé a štědrovečerní charitní stůl

Sbírka Krajíc chleba pro chudé proběhne od neděle 10. do neděle 17. prosince 2023 včetně. Potravinové dary můžete nosit

do připraveného koše a finanční dary do kasičky v sakristii. V neděli 17. prosince bude organizátorka sbírky stát s kasičkou při mších v kostele.
Mimo již dobře známých potravin prosíme i o vánoční cukroví a vánočky na štědrovečerní charitní stůl.

Všem velké poděkování – Pán Bůh zaplať!