Farní guláš – neděle 23. června 2024

Farní guláš se letos uskuteční v neděli 23. června 2024.