Farní guláš – 18. 6. 2023

Takzvaný farní guláš (zahradní slavnost farnosti) proběhne v neděli 18. června 2023 po mši svaté v 10 hodin.

Všechny farníky srdečně zveme. Vyplňujte prosíme objednávkové lístky na jídlo, které jsou v kostele vzadu na stolku, a nechejte je tam v krabičce. Zároveň prosíme: zapojte se každý svým obvyklým způsobem do organizace. A také prosíme: přineste předem na faru nebo do sakristie dárky do tomboly a v den D pak buchtu do soutěže.