Novokněz P. Dominik Smeja, O.Carm. v Hejčíně – 16. června 2024

V neděli 16. června 2024  bude mši svatou v 10 hodin sloužit novokněz P. Dominika Smeji, O.Carm.