Slavení „Doby stvoření“

V neděli 1. října 2023 bude mše svatá v 10 hodin obětována na úmysl „Za zachování života na Zemi a uvědomění si odpovědnosti každého člověka za ochranu životního prostředí“.

Touto mší svatou se připojíme ke slavení „Doby stvoření“ – ekumenické aktivity, která se opírá o encykliku papeže Františka Laudato si’ a trvá od 1. září (což je Světový den modliteb za péči o stvoření) do 4. října, dne památky sv. Františka z Assisi, patrona ekologie.

Mše svatá ve středu 4. října 2023 bude obětována na podobný úmysl.