Biřmování – neděle 23. června 2024

V neděli 23. června 2024 při mši svaté v 10 hodin v Hejčíně bude udílena svátost biřmování.