Biřmovanci – spojení v modlitbě od 7. ledna 2024

Součástí přípravy na biřmování standardně bývá, že si biřmovanci při osobní modlitbě postupně přečtou některé ze čtyř evangelií.

Nynější hejčínská skupina biřmovanců bude číst Lukášovo evangelium podle rozpisu na jednotlivé dny, který najdete v této tabulce. Nabízíme i vám ostatním, abyste se připojili. Nejen že během tří měsíců – od Vánoc do Velikonoc – přečteme souvisle Lukášovo evangelium, ale můžeme při tom myslet na to, že totéž čtou v ten den i ostatní, a můžeme na biřmovance i na sebe navzájem intenzívněji pamatovat v modlitbě.