Aktuality


Dle nařízení vlády ČR platí na území celé České republiky povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Týká se to tedy i přítomnosti v našem kostele. Prosíme o dodržování vládního nařízení. Děkujeme.


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství 2020/2021
Živý růženec – druhé pololetí 2020


Dopis děkana farnostem města Olomouce - srpen 2020
Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek po skončení večerní mše svaté do 21 hodin je v kapli Panny Marie příležitost k tiché adoraci.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela, případně v kapli Panny Marie. Další informace vám může podat Saša Štastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých na druhé pololetí roku 2020 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradičně patří výroční mše svatá za zemřelé příbuzné, na kterou, kdo z rodiny může, přijde. A samozřejmě lze tímto způsobem prosit i za aktuální záležitosti – ve svých rodinách nebo obecně.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na opravu hejčínských varhan z cílové částky 3.711.034 Kč je vybráno již 2.328.083 Kč (stav k 20. 8. 2020). Pán Bůh vám vaši štědrost odplať!
Příští mše svatá za dobrodince opravy bude sloužena ve čtvrtek 24. září 2020 v 17.30 hodin. Další potom ve středu 14. října 2020 v 17.30 hodin.
Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru, kterým se snižuje daňový základ, z něhož se vypočítává 15% daň z příjmu. Tzn. z výše daru 1 000 Kč se vrátí na daních 15 %, tj. 150 Kč. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti o opravě varhan najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hejčínská schola zve nové zájemce do svých řad. Více informací najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V pondělí 28. září 2020 o slavnosti svatého Václava bude v 10 hodin v olomoucké katedrále pontifikální mše svatá, spojená s poutí Arcibiskupského kněžského semináře. Při návštěvě katedrály je možné v tento den (patrocinium kostela) získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Zároveň je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera olomouckým arcibiskupem (1992). V Hejčíně bude mše svatá rovněž v 10 hodin, v Horce bude mše svatá v 8.20 hodin a v Křelově v 18.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2020.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ve čtvrtek 1. října 2020 v 17.30 hodin bude v kostele mše svatá ze svátku sv. Terezie z Lisieux a po ní bude následovat modlitba se svatou Terezkou a žehnání růží. Kdo můžete, přineste si vlastní růži.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční opět v Moravském Berouně, a to od pátku 2. října do neděle 4. října 2020. Hostit nás bude místní fara a duchovní správce farnosti P. Jiří Schreiber. Bude mít také připravené téma k povídání: Muž – hlava rodiny. V případě zájmu se přihlašujte u Jiřího Hubičky na tel. 736 458 520 nebo na e-mail: hubickovi@volny.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 4. října 2020 v 19 hodin v místnosti nad sakristií v hejčínském kostele. Setkání budou pokračovat vždy v první neděli v měsíci v týž čas.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 10. října 2020 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 9. října 2020 v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Děkujeme za vaši pomoc.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farnost u katedrály sv. Václava srdečně zve všechny, kteří touží naslouchat Božímu slovu společně s druhými a chtějí, aby Boží slovo vstupovalo do jejich života, na setkání nad Božím slovem z nedělní liturgie. To se koná vždy ve čtvrtek v sále farního domu od 18.45 hodin, ulice Mlčochova 7. Společenství je otevřené a nezavazuje k pravidelné účasti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, Helena Mikušková, Veronika Vymětalová a Jana Werdichová.
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.