Aktuality


SLEDUJTE AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB - VIZ OHLÁŠKY.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mimořádná pomoc – oblečení zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka pastorační rady v nelehké době zde.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Farní OHLÁŠKY – Hejčín
Farní knihovna
Živý růženec – první pololetí 2022
Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022

Bohoslužby v Olomouci


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE:
Mše svatá v Hejčíně nebude ve čtvrtek 16. června 2022 o slavnosti Těla a Krve Páně a ve čtvrtek 30. června 2022 o svátku Výročí posvěcení katedrály.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pravidelné adorace v hejčínském kostele bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin. Adorace v pátek 17. června 2022 bude tichá do 20.15 hodin. Potom do 21 hodin bude prokládána recitací připravených modliteb – klanění, díkůvzdání, smírné odprošování, prosby (konkrétní úmysly věnované především potřebám farnosti).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úmysly mší svatých v Hejčíně do konce roku 2022 je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Po nedělní mši svaté v 10 hodin bývá nyní opět před kostelem připraveno farní kafe. Uvítáme další dobrovolníky, kteří by si jeho přípravu občas vzali na starost. Zájemci, nabídněte se prosím Vojtěchovi Černému.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže se schází v neděli od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání vede P. Gorazd.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek probíhají každé úterý od 18.30 do 19.15 hodin v kapli Panny Marie hejčínského kostela. Setkání jsou otevřená i dalším maminkám. Bližší informace vám může poskytnout Saša Šastná, tel. 723 606 605.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mše svatá za dobrodince opravy hejčínských varhan bude v pátek 17. června 2022 v 17.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Takzvaný farní gulᚠ(setkání farnosti) se uskuteční v neděli 19. června 2022 po mši svaté v 10 hodin. Bezprostředně po mši svaté se společně vyfotíme na nové foto farnosti. Všechny vás srdečně zveme a zároveň prosíme, zapojte se každý svým obvyklým způsobem do organizace. A také, prosíme, přineste předem na faru nebo do sakristie dárky do tomboly a v den D pak buchtu do soutěže. Pokud možno, vezměte si, prosíme, svoji misku apod., do které Vám bude gulᚠnadělen, případně i sklenici na pivo - aby nebyla zbytečně velká spotřeba plastových nádob. Děkujeme za pochopení.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 19. června 2022 proběhne při bohoslužbách farní spoření.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 25. června 2022 v 9.30 hodin bude v katedrále kněžské svěcení. Týž den P. Josef Jančář oslaví 45. výročí kněžství. Jáhenské svěcení bude o týden dříve – v sobotu 18. června 2022.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 26. června 2022 se uskuteční při bohoslužbách v Hejčíně potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oslava výročí posvěcení kostela v Horce nad Moravou bude v neděli 26. června 2022. Do mše svaté budou vložené rytmické písně a po mši svaté bude agapé.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2022. Další pak ve čtvrtek 4. srpna 2022.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na pátek 1. července 2022 připadá 50. výročí kněžského svěcení otce biskupa Josefa Hrdličky.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pobožnost u kapličky Navštívení Panny Marie v Chomoutově se bude konat v neděli 3. července 2022 v 15 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mši svatou při poutní slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v úterý 5. července 2022 v 17 hodin bude sloužit P. Gabriel Malich OP. Po mši svaté bude v 18.30 hodin v místnosti nad sakristií přednáška s cyrilometodějskou tematikou doc. Mgr. Miroslava Vepřka, Ph.D.: Za co se modlili a z čeho se vyznávali naši předkové – nad staroslověnskými paraliturgickými památkami českého původu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letošní cyklopou se bude konat od pátku 22. do úterý 26. července 2022 po trase: Olomouc – Písařov – Hora Matky Boží u Králík – Klášterec nad Orlicí (Anička Tomanová) – Neratov – Koclířov – Olomouc. Bližší informace a přihlášky: Jiří Hubička, tel. 736 458 520.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní příměstský tábor v hejčínské farnosti pro děti od 7 do 13 let se uskuteční v týdnu od 1. do 5. srpna 2022. Přihlášky jsou v kostele vzadu na stolečku. Prosíme rodiče o jejich vyplnění a odevzdání v sakristii nebo na faře – do poštovní schránky. K přihlášení na tábor můžete použít také e-mail: farni.tabor.hejcin@seznam.cz.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Celostátní setkání mládeže (pro mladé lidi od 16 do 26 let) se koná od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Více informací najdete zde.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční ve Vysokých Žibřidovicích (bývalá fara) od pátku 14. října do neděle 16. října 2022. Pojede s námi P. Gorazd, který zvolil téma víkendu: Přátelství. Přihlášky a případné dotazy: Jiří Hubička, tel. 736 458 520.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lektorům Božího slova doporučujeme navštívit webové stránky kultura slova, kde mj. naleznete dvě přednášky P. Petra Chalupy na témata Liturgický rok pro život křesana a Liturgický rok v textech Písma.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, P. Melichar Markusek, Helena Mikušková, Lenka Nejeschlebová, sr. Klára OSU a Jana Werdichová.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy ekonomické rady hejčínské farnosti jsou: P. Gorazd Cetkovský, Vojtěch Ćerný, František Dvořák, Richard Klimčák, Zdeněk Kubíček, Jan Mléčka.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.