Aktuality


Farní OHLÁŠKY - Hejčín
Výuka náboženství
Duchovní obnova farnosti 2016
Program

Přednášky ke stažení
(bude doplňováno postupně)
Pátek - kázáníPatek_kazani.mp3
Pátek - 19.00Patek_19.00.mp3
Sobota - 9.30Sobota_9.30.mp3
Sobota - 15.15Sobota_15.15.mp3
Sobota - kázáníSobota_kazani.mp3
Neděle - kázáníNedele_kazani.mp3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Každý pátek (s výjimkou dnů, kdy nebude mše svatá) po skončení večerní mše svaté je do 21 hodin příležitost k tiché adoraci v kapli Panny Marie.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Společenství mládeže (15–17 let) probíhá každou středu v 18.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Farní spoření a sbírka na opravu varhan bude v neděli 19. listopadu 2017.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 21. listopadu 2017 v 19.30 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Poslední neděle liturgického mezidobí se slavností Ježíše Krista Krále v letošním roce připadá na 26. listopadu. Tento den bude po mši svaté obnova zasvěcení lidstva (s možností za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky), v hejčínském kostele pouze po mši svaté v 10 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V sobotu 2. prosince 2017 před 1. neděli adventní si bude možné vyrobit v místnosti nad sakristií v hejčínském kostele od 14 hodin adventní věnec pro sebe a také pro benefiční prodej. Letošní benefiční prodej adventních věnců bude určen na podporu jedné vdovy, která bydlí v naší farnosti a stará se o svou 86letou maminku – cizinku bez zdravotního pojištění. Minimální cena jednoho věnce je 250 Kč. Kdo by měl zájem zakoupit benefičně vyrobený adventní věnec, zapište se na papír vzadu v kostele nebo se přihlaste Dáši Hubičkové na e-mail sspl@centrum.cz, abychom věděli, kolik věnců se má vyrobit.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Adventní doba začíná v neděli 3. prosince 2017. Při každé mši svaté v tento den bude žehnání adventních věnců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V adventu bude opět probíhat putování obrazu Svaté rodiny po rodinách ve farnostech Hejčín, Horka a Křelov. Podrobné informace se objeví v kostele nebo zde, na internetových stránkách farnosti.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O první neděli adventní 3. prosince 2017 v 15 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou adventní koncert. Všichni jste srdečně zváni!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Svatý Mikulᚠnavštíví hejčínskou farnost v neděli 3. prosince 2017 v 15 hodin. Zveme všechny děti k setkání s ním v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V adventu bude v hejčínském kostele každé úterý v 6.30 hodin (5., 12. a 19. prosince 2017) rorátní mše svatá s lampičkami. Po skončení bohoslužby je možné před odchodem do školy a do práce posnídat a vypít teplý čaj v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 3. prosince 2017 v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2017, další pak ve čtvrtek 4. ledna 2018.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 16. prosince 2017 od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 15. prosince v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se část kostela a v sobotu zbytek. Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V neděli 17. prosince 2017 se uskuteční při bohoslužbách potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé a sbírka vánočního cukroví na charitní štědrovečerní stůl.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zdobení stromků v hejčínském kostele bude v sobotu 23. prosince 2017 ve 14 hodin. Prosíme zvláště školáky a studenty, kteří mají prázdniny, aby se zapojili do zdobení stromků. Děkujeme.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Arcibiskup Jan Graubner založil u příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané „Eucharistická hodina“. Plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství, najdete uvnitř zářijového Hejčínského oka a v kostele na nástěnce. Přihlásit se může každý diecézan (dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Přihlašovací formulář je v kostele vzadu na stolku. Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Je možné zapsat si na kalendářní rok 2017 úmysly mší svatých za vaše zemřelé i za konkrétní potřeby nás, kteří putujeme pozemským životem. Církev věří, že každá mše svatá je za všechny lidi, živé i zemřelé, přesto od prvních století prosila za konkrétní úmysly.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Modlitby matek jsou v Křelově každé pondělí ve 20.30 hodin – 1x za 14 dnů na křelovské faře a 1x střídavě po rodinách.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
V kostele sv. Jiljí v Křelově jsou první a třetí neděli v měsíci ve 20.30 hodin modlitby otců.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Členy pastorační rady hejčínské farnosti jsou: Vojtěch Černý, Jaroslav Franc, Dagmar Hubičková, Oldřich Chytilík, Marcela Koupilová, Ladislav Šnevajs, Veronika Vymětalová, Jana Werdichová.

Probíhající obnovu výmalby podpořili:

   


Ó FARNOST OLOMOUC HEJČÍN 2008
 Všechna práva vyhrazena
  optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 px. Vaše použité rozlišení je px.